Filo Kiralamanın Alfabesi

Siz de birçok şirket sahibi gibi uzun dönem araç kiralamanın faydalarından yararlanmak istediğiniz ve kendi filonuzu oluşturarak bu kazançlı dünyaya adım atmak istediniz. Bu süreçte sıklıkla karşılaşacağınız sözleşmenizle daha yakından ilgilenmek ve onun dilinden anlayabilmek için araç kiralamanın A,B,C’sini hazırladık.

Ana Sözleşme

Kiralama şartları ve kapsamını belirten, kiralama yapan kişi/ şirket ile kiralama şirketi arasında yapılan sözleşme.

Anlaşmalı Kaza Tespit Tutanağı

Araçlar herhangi bir maddi zarara yol açacak bir kaza yaşadıklarında, kaza yapan ve kazaya uğrayan taraflar arasında yapılan; kazanın nasıl meydana geldiğini ve yarattığı hasarların net olarak belirlenmesini sağlayan formdur.

Asistan

Kiralanan aracın ya da araçların kaza ya da arıza durumunda, kiralayana verilen çekici, kurtarma, konaklama ve diğer hizmetlere verilen toplu ad.

Avadanlık

Kiralanan araçlarda zorunlu olarak bulunması gereken Trafik seti, İlk yardım seti, Yangın tüpü ve Kar zincirinden oluşan ekipmanlara denir.

Bakım

Araç güvenliği ve verimliliğini korumak adına düzenli olarak yapılan teknik kontrollere denir. Bakım sıklığı araç modeli ve kullanım şekline bağlı olarak değişkenlik gösterebilir ve genellikle şirket tarafından belirlenir.

CO2 Emisyonu

Motorlu araçların yakıt tüketimine bağlı olarak havada bıraktıkları egzoz miktarını tanımlamak için kullanılır. CO2 emisyonu düşük araçlar, çevre dostu kabul edilir.

Daimi İkametgah

Kiralama yapan kişinin, kiralama sözleşmesinde belirttiği, düzenli olarak ikamet ettiği adrese denir. İstenildiği takdirde bu adresle ilgili güncelleme yapılabilir.

Damga Vergisi

Kiralama süreci boyunca imzalanan; sözleşme, taahhütname, senet, tutar belirtilen mukavemetler ve temliklerde belirtilen tutar üzerinden ödeme yükümlülüğü doğan vergiye verilen addır.

Ek Protokol

Kiralama işlemi gerçekleştirilen her araç için hazırlanan ana sözleşmeye ek olarak hazırlanır. Her bir kontratta, kiralanan araçlara ait bilgiler, araçların vadesi, kullanılacak km bilgisi, kiralama süresi boyunca verilecek hizmetin kapsamı ve ödenecek aylık kira bedeli gibi bilgiler yer alır.

Ferdi Kaza Sigortası

Kiralanan araçlarda seyahat edecek kişilerin (şoför ya da yolcu) yolculuk esnasında karşılaşabilecekleri risklerin belirlenmesi ve belirtilen risklerden biri ya da birkaçının gerçekleşmesi halinde, yazılı olarak belirtilen riskleri teminat altına alan sigorta çeşididir.

Filo Yönetimi

Küçük ve orta ölçekte işletmelerin, ulaşım ihtiyaçlarını gidermek için min. 1 yıl olmak üzere kiraladıkları motorlu araçların; satın alımı, bakım & onarımı, kullanım ve takibi gibi tüm operasyonel işlemlerin tümü. Şirket içinde gerçekleştirilebildiği gibi çeşitli firmalar tarafından da yürütülebilir.

Finansal Kiralama

Bir finansal kiralama şirketine ait olan araçların, sembolik bir bedel karşılığında, kiralama süresi sonunda kiracıya devredildiği alternatif bir satın alma yöntemidir.

Hasar

Aracın hareket etme fonksiyonunun tamamen sona erdiği, kaza ya da kötü sürücü davranışı sonunda ortaya çıkan tahribatlara denir.

İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası

Trafik sigortasının kapsamı dışında yer alan ve trafik kazalarında üçüncü şahıslar için ortaya çıkan hasarı karşılamak üzere yaptırılan sigortaya denir. Bazı şirketler normal şartlarda isteğe bağlı olarak yaptırılan bu sigortayı kiraladıkları tüm araçlar için sağlamaktadır.

İkame Araç

Herhangi bir kaza ya da hasar sonrasında, onarım 1 günü aştığı takdirde, şirket tarafından araç kiralayan kişilere sağlanan yedek araçlara denir.

İşleten Sorumluluğu

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 3. maddesi kapsamında, kiracının işletmesi altında bulunan kiralık aracın kaza geçirmesi sonucu ortaya çıkabilecek her tür hasar ve zararın, üçüncü şahıslara veya araçlarına verilebilecek maddi ve manevi zararın tamamının ve doğabilecek her tür hukuki ve cezai sorumluluğun kiracıya ait olmasıdır.

Kasko

Herhangi bir motorlu kara taşıtının, kullanıcı iradesi dışında zarara uğraması gibi durumlarda, ilgili zararın karşılanması amacıyla yaptırılan sigortaya denir.

Konaklama

Seyir halindeyken kaza ya da hasara uğrayarak yolda kalan araç sahibine verilen otel konaklama hizmetine denir. Bu hizmet, çoğunlukla aracının servise yönlendirilmesi gereken ya da onarım sürecinin uzadığı durumlarda temin edilir.

Kontrat Yenileme

Kiralanan aracın kiralama süresinin artırılması ya da kilometre bilgisinin güncellenmesi gibi talepler üzerine, asıl kiralama sözleşmesinde yapılması istenen değişikliklere denir.

Kredi

Kullanıcısına, belirlenen bir süre sonra geri ödemesi koşuluyla, satın alma gücü sağlanması veya bu gücün devredilmesine denir.

Lastik Otel

Kış lastiği hizmeti verilen araçlarda yer alan lastiklerin, zarar görmemesi için uygun şartlarda saklanması hizmetidir.

Logo Uygulaması

Kiralanan aracın belirlenen noktalarına yerleştirilebilen, çeşitli kurum ya da şirketlere ait logosunu ve tanıtım bilgilerini içeren görsellerin araç üzerine yapıştırtması işlemidir.

OGS ve Taşıtmatik Taahhütnamesi

Otoban ve köprü geçişlerinde kullanılan OGS sisteminin ya da anlaşmalı akaryakıt firmalarında otomatik yakıt alımında kullanılan Taşıt Tanıma Sistemini (TTS) kullanmak isteyen kiracıların, bu kapsamda yapacağı harcamaların kendine ait olacağını beyan ettiği belgeye denir.

Operasyonel Kiralama

Bir aracın bakım, onarım, sigorta, vergi ve ikinci el satışı gibi tüm operasyonel süreçlerinin kiralama hizmetine dahil edildiği, kiralama dönemi sonunda aracın iade edildiği kiralama yöntemine denir.

Orijinal Yedek Parça

Araca en uygun niteliklerde, üretici garantisi ve güvenliğine sahip olarak ilgili aracın üretici firması tarafından üretilen otomobil parçalarına verilen ad.

Öngörülen Kilometre

Kiralanan aracın, kiralandığı süreç boyunca, gerçekleştirilmesi beklenen maksimum mesafenin km cinsinde miktarına denir. Bu değer, uzun dönem araç kiralamada, kiralama bedelini belirleyen en önemli unsurlardan biridir.

Pre-runner

Kiralama hizmeti alan kullanıcının sipariş verilen aracın, üretici firmadan teslimine dek, kullanıcıya tahsis edilen ve genellikle kiralanan araca muadil olan geçici araçtır.

Sigorta Poliçesi

Sigorta hizmet ve kapsamı ve başlangıç ve bitiş tarihlerinin net olarak belirtildiği yazılı ve yasal belgeye denir.

Sipariş Teyit Formu

Kiralanacak aracın satım-alım sürecine hazır hale gelebilmesi için, kiracı tarafından verilen formdur. Bu formda kiralanacak aracın markası, özellikleri, vadesi ve kira bedeli bulunur.

Teslim Formu

Kiralanan aracın, kiralayan firmaya eksiksiz teslim edilmesi halinde verilen ve teslimat sırasında teslim alan kişi tarafından imzalanan belgedir.

Uzun Dönem Araç Kiralama

Minimum 12 ay, maksimum 47 ay süre ile gerçekleştirilen araç kiralama hizmetidir.

Yurt dışı Çıkış Sigortası

Araçların herhangi bir sebepten dolayı yurt dışında kullanılması halinde uygulanan trafik sigortasıdır. Bu sigorta genellikle Trafik Sigorta Poliçesinin bir uzantısı olarak hazırlanır. Araç yurt dışındayken bir kaza yaşanması halinde, ilgili ülkenin mevzuatına bağlı olarak teminat verilir ve uluslararası geçerliliğe sahiptir. Bu belge yalnızca Yeşil Kart’ın arkasında belirtilmiş olan üye ülkelerde geçerlidir.

Zorunlu Trafik Sigortası

Araçların kazaya sebebiyet veren ya da hasara yol açan durumlarda, aracın karşı tarafa vereceği zararı belirlenen oranda karşılayan sigortaya denir. Yasal olarak yaptırılması zorunlu olan bu sigorta, sigortayı yaptıran tarafın aracını değil karşı tarafın hasarını karşılamak amacıyla yaptırılır. Bu sigortanın yaptırılmadığı araçlar trafikten men edilir.

Filo Kiralamanın Alfabesi

Benzer İçerikler