Hedef Pazarınızı Nasıl Belirlemelisiniz?

Şirket kurma hayallerinizin olmazsa olmaz duraklarından hedef pazar sorunsalı, küçük ya da büyük çaplı tüm şirketlerin mutlaka uğradığı zorunlu bir istikamet olarak kabul edilebilir. İş fikri geliştirmek ve yeni bir şirket kurmak kadar hedef pazarınızı belirlemek de detaylı bir çalışma ve sabır ister. Başarılı bir iş yaşamına adım atmak ve bu yolda emin adımlarla ilerlemek isteyenlerdenseniz hedef pazar stratejilerine göz atın, hataya yer bırakmayın.

Hedef Pazar Nedir?

Şirketinizin ya da markanızın hitap edeceği tüketicileri yani hedef kitlenizi belirlemek, aynı zamanda hedef pazarınızı belirlemek anlamına gelir. Bu pazarı belirlemek için soracağınız temel sorular, şu şekilde ilerler: Hangi ülkede ya da şehirde yaşayan, hangi yaş gruplarındaki ne tür alışkanlıklara sahip tüketiciler sizin ürün ya da hizmetinizle ilgilenebilir? Bu sorulara vereceğiniz net cevaplar sizin birincil hedef pazarınızı belirler. Şirketiniz ya da markanız güçlenip geliştikçe, bu pazarı büyütebilir ya da dönüştürebilirsiniz. Bunun tam aksine, daha fazla potansiyel gördüğünüz, daha az tercih edilen, sınırlı (niş) pazarları hedefleyerek daha çok kar elde edebilirsiniz. Ancak bunu garantilemek için hedef pazar seçiminizi doğru ve en net şekliyle yapmanız gerekir.

Hedef Pazar Seçimi Nasıl Yapılır?

Hedef pazarınızı belirlerken dikkate almanız gereken ilk nokta, hedeflediğiniz pazarda yer alan rakip hacmidir. Rakip hacmi geniş pazarlarda, özellikle yeni şirketlerin ayakta kalması çok daha zor olacaktır. Bu anlamda çok geniş pazarlar ya da sıkı rakiplerin bulunduğu pazarlar, şirketiniz için negatif sonuçlara yol açma potansiyeline sahiptir. Hedef pazarınızı oluşturmak için tüketici ihtiyaçlarına odaklanabilir ve sonraki süreçte bu ihtiyaçlardan elde ettiğiniz bilgi ve deneyimlerden yola çıkarak ürünlerinizi  iyileştirebilirsiniz. Hedef pazarınızı araştırmak kadar, oluşturmak da bir seçenek olabilir. Tüketici ihtiyaçlarından yola çıkarak oluşturduğunuz hizmet ve ürünlere alternatif olarak, talebin kendisini yaratma gücüne sahip olduğunuzu unutmayın.

Hedef Pazar Seçimi İçin Stratejiler

Şirket ve markaların hedef pazar seçiminde kullandığı dört temel strateji bulunur:

Farklılaştırılmamış pazarlama stratejisi, Farklılaştırılmış pazarlama  stratejisi, Yoğunlaştırılmış pazarlama stratejisi, Dar dilimli pazarlama stratejisi.

Farklılaştırılmamış Pazarlama Stratejisi

Bu stratejide hedef pazar, homojen bir yapı olarak görülür ve herhangi bir sınıflandırmaya gidilmez. Tüketicilerin ürün niteliklerinde önemli farklar algılamadıkları, standart olarak kullanılan ve ihtiyaç duyulan hizmet/ürünleri kapsayan bu stratejide, şirket ya da marka başarı elde ettiğinde kalıcı bir konum sağlar. Günümüzde “love mark” olarak adlandırılan, tüketicilerin “gözü kapalı” güvendikleri marka ya da şirketlerden biri haline geldiğinizde, bu sonsuz hacimdeki pazarda yüksek karlılık ve kalıcılık sağlayabilirsiniz.

Farklılaştırılmış Pazarlama Stratejisi

Her pazar farklı ihtiyaçlara yönelik ürünler ya da hizmetlere ihtiyaç duyar. Farklılaştırılmış pazarlama stratejisi de, farklı pazarların bu farklılaşan ihtiyaçlarına yönelik bir çalışma önerir. Bu strateji ile işletme ya da markalar farklı her ihtiyaca yönelik hizmet ya da ürün hazırlar. Bu sayede ürün ya da hizmet gamını genişleterek satış ve karlılık şansını artırır. Bu stratejide odak, kaliteden çok fiyatta toplanır. Geniş çaplı ve çeşitli bir üretim gerektirdiğinden yeni kurulan şirketleri mali anlamda zorlayabilir. Ürünlerin yanı sıra, farklı tüketicilere ulaşılmak üzere tasarlanacak pazarlama stratejileri, bu konuda çalışmış nitelikli iş gücünü zorunlu kılar. Farklılaştırılmış pazarlama stratejisi bu anlamda da şirket sahipleri için zorlayıcı olabilir.

Yoğunlaştırılmış Pazarlama Stratejisi

Tek bir pazarı hedefleyen tek sınıfta ürün ve hizmetlerin ortaya konduğu yoğunlaştırılmış pazarlama stratejisi, pazarın bir bölümüne yönelerek orada üstünlüğü ele geçirmeye odaklanır. Bu stratejide şirket ya da markanın kaynakları ve ilgili pazardaki rakiplerin konumları mutlaka çok iyi şekilde incelenmelidir. Bu stratejide pazarın yalnızca bir kısmına odaklanıldığı için aynı pazarda yer alan şirketlerle olan rekabet çok daha net ve serttir. Rakip sayısı arttıkça işletmenin karlılık ve gelişimi riske girer.

Dar Dilimli Pazarlama

Büyük pazarların aksine, çok daha dar bit kitleye yönelik taleplerin karşılanmasına odaklanan dar dilimli pazarlamada işletme, ilgilendiği pazarı giderek daha küçük pazarlama bölümlerine ayırır ve boşlukların olduğu bölümleri belirleyerek bu boşlukları kendi ürettiği ürün ve hizmetlerle doldurmayı hedefler. Bu stratejide ihtiyaçların belirlenmesine karşın tam anlamıyla karşılanamama riski vardır. Çünkü ihtiyaç duyulan ürün ya da hizmetler ilgili şirket tarafından ilk kez geliştirilecektir. Bu da ürün ya da hizmetin tüketiciyi tatmin etmemesi riskinin her zaman yüksek olması demektir. Bu stratejinin başarılı bir şekilde uygulanması için şirket ya da markanın ilgili pazarlama alanına çok yakın olması ve kitlesini iyi tanıması gereklidir. Pazarın küçülmesi ya da yeni bir teknoloji sebebiyle ortadan kalkması riskine karşı esas olan, her zaman ürünlerin farklılaştırılması ve yeniliklere açık olunmasıdır.

Hedef Pazarınızı Nasıl Belirlemelisiniz?

Benzer İçerikler