İş Kurmadan Önce Bunlara Dikkat

Yeni bir iş kurmak, en az iyi bir girişimcilik fikri bulmak kadar zorlu bir süreç. Üstelik bu kez isim bulmak ya da çalışacağınız alanı keşfetmek gibi adımlardan çok, işin belgelerle haşır neşir olan yasal tarafından bahsedeceğiz. Yapılacak çok iş var ancak hedef iş kurmak olunca “iş” listesinin uzunluğu sizi yormaktan çok, daha da motive edecek.

İş kurmadan Önce Dikkat Etmeniz Gereken Noktalar

1. İş fikrinizi destekleyen bir şirket kurmadan önce toplamanız gereken belgeleri, size kesin olarak doğacak ya da doğması muhtemel potansiyel masrafları hesaplamalısınız. Buna ek olarak, çalışmayı planladığınız pazarla ilgili olarak rakip analizinizi detaylıca yapmalı ve rekabet kalemlerinize dikkat etmelisiniz. Bunun için en etkili yol, çalışmak istediğiniz sektöre yönelik tüm maliyetleri araştırmak ve bu maliyetlere karşı önlem almak.

2. Şirketinizin ticari unvanını mutlaka kontrol edin. Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve sair mevzuat gereğince gerek kuruluş gerekse unvan değişikliklerinde unvanın tüm Türkiye çapında korunması zorunludur. Kullanmaya karar verdiğiniz ticari unvanınızı Merkezi Sicil Kayıt Sistemi ve TOBB’un web sitesi üzerinden Ticaret Sicili Gazetesi başlığında unvan sorgulama adımlarından sorgulayabilirsiniz.

3. Ticari ya da anonim farkı gözetmeksizin mutlaka şirket avukatı bulundurun ve avukatınız başta olmak üzere şirket işlerini yürüteceğiniz tüm kanallar ile sözleşme yapın.

4. Kira kontratınızı, ticaret unvanınızı ve kuruluş yerini tespit ettikten sonra hazırlayın. Bu bilgilerin kesin olmaması halinde karışıklık ya da aksamalar yaşayabilirsiniz.

5. Şirketini kurduğunuz yakın süreç içerisinde ilk etapta büyük harcamalara girmeyin. Özellikle şirketinizin ilk yılı bu anlamda çok önemli. Bu dönemde yapacağınız harcamaları vergiden düşemeyebilir ve zor duruma girebilirsiniz.

6. Kuruluş öncesinde KOSGEB başvurusu yapmayı ihmal etmeyin. Hangi alanda faaliyet vermeyi planlarsanız planlayın, KOSGEB’e kayıt olarak destek ve hibelerden faydalanmanız mümkün. Alabileceğiniz bu destekler sayesinde kurulum giderlerinizin büyük bir kısmını karşılayabilir ve daha kısa sürede kar sağlamaya başlayabilirsiniz.

7. Şirketinizin kurulumu için ortaklık söz konusu ise bir ana sözleşme oluşturmanız gereklidir. Ana sözleşme, ortaklığınızın başlangıcından sonuna dek tarafların başvurması ve uyması gereken kuralları içerir. Limited ve anonim ortaklıklar farklılık gösterse de sözleşmenizi noter onayından önce Ticaret Siciline kontrol ettirmeniz gerekli. Şayet ana sözleşmeniz Ticaret Sicil tarafından kabul edilmezse yeniden noter masrafı ödemeniz gerekebilir.

8. Hem ana sözleşmenizde hem de imza sirkülerinde şirket ortaklarından en az birinin sınırsız olarak yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip olması gerekli. Buna ek olarak ana sözleşmenizde tüm ortak, yönetim kurulu üyeleri ve müdürlerin ad ve soyadlarının yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının yer aldığından emin olmalısınız.  

9. Sözleşmeniz Ticaret Sicil tarafından onaylandıktan sonra vergi levhanız için başvuruda bulunabilirsiniz. Gerekli tüm evrakları Vergi Dairesine teslim ettikten sonra size bir yoklama memuru iletilir ve eğer memur uygun görürse ondan aldığınız yoklama tutanağını muhasebecinize ileterek vergi levhası çıkarttırabilirsiniz.

10. Son olarak en kritik noktalardan biri olan SGK işlemlerine gelelim. Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağınız sigortalı sayısını ve çalışanların işe başlama tarihini ticaret sicili memurluklarına bildirmeniz yeterli. Böylece SGK’ya bildirimde bulunmuş sayılırsınız.

İş Kurmadan Önce Bunlara Dikkat

Benzer İçerikler