İş Kurmak İsteyenlere KOBİ Destekleri

Yeni şirket kurmak isteyenlerin ve girişim fikirlerine güvenenlerin tek bir adresi var: KOSGEB KOBİ destekleri. Her yıl güncellenen ve farklı alanlardaki girişimcilerin fikirlerine hayat vermeleri noktasında onlara hem maddi hem de manevi anlamda destek sunan KOSGEB’in hangi alanlarda ve şartlarda bu destekleri sunduğunu biliyor musunuz? İşte KOSGEB tarafından sunulan mali destekler ve şartları:

KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Teknoloji alanında yeni iş fikirleri geliştiren girişimcilere yönelik hazırlanan bu destek programı, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını arttırmayı amaçlıyor. Bu alanda geliştirilen teknolojik ürünlerin geliştirilmesi ve satışına yönelik fon sağlıyor. Bu program kapsamında yer verilecek projelerin, prototip çalışmalarının tamamlamış olması bekleniyor. Program, geri ödemeli ya da ödemesiz seçenekler ile 5.000.000 TL’ye kadar azami 36 ay destek sağlıyor. Mikro, orta ve küçük işletmelere sağlanan programda sunulacak ürünlerin yerli malı belgesi kapsamına girmesi durumunda geri ödemesiz destek oranına ek olarak %15 daha destek sağlanıyor. Programla ilgili tüm detaylar için bu adresi ziyaret edebilirsiniz.

TEKNOPAZAR – Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

Yine teknoloji tabanlı projeler özelinde uygulanan bu destek programı ile KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması ve proje ya da ürünlerini ticarileştirmelerine yönelik maddi desteğin sağlanması amaçlanıyor. Kamu kaynaklarıyla desteklenerek AR-GE çalışmaları ve tasarımı tamamlanmış, teknolojik ürün/prototipe sahip veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmelere sağlanan bu destek programının süresi ise 12 ay. Projeye sunulacak ürünlerin mutlaka patent belgesi ile koruma altına alınmış olması bekleniyor. Destek üst limiti 150.000 TL geri ödemesiz destek sağlayan programın pazarlama faaliyetleri için 50.000-100.000 TL arasında katkısı da bulunuyor. Programla ilgili detaylar için tıklayın.

AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Bu destek programı iki ayrı kolda incelenebilir. Programın ilk kolunu AR-GE ve İnovasyon Destek Programı oluşturur. Küçük ve orta ölçekli işletmelerle girişimcilerin teknoloji alanında yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürüttükleri projelerini desteklemeyi amaçlıyor. Kira, donanım, personel gideri, başlangıç sermayesi desteği vb. farklı kolları bulunur. Programın ikinci kolunda ise Endüstriyel Uygulama Desteği yer alıyor. Bu program; yeni bir ürün ya da hizmetin üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyetinin düşürülmesine yönelik yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi gibi farklı amaçları kapsıyor. Her iki program içerisinde farklı birçok başlık için de destek sağlıyor. Destek bütçeleriyle ilgili detaylar için bu adrese göz atabilirsiniz.

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı

Ülkemizin ulusal ve global hedefleri doğrultusunda, KOBİ’lerin ekonomideki paylarını arttırmak ve daha etkin bir alana sahip olmalarına yönelik geliştirilen projelere odaklanan bu program; en az 6 ay, en çok 36 ay süreli olmak üzere destek sağlıyor. Proje giderleri Proje Teklif Çağrısı’nda belirleniyor. Belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine kurul karar veriyor ve personel giderleri net ücret üzerinden destekleniyor.

Asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler ise bu destek haricinde tutuluyor. Geri ödemesiz desteklerde üst limit 300.00 TL iken, geri ödemeli desteklerde bu meblağ 700.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Programa başvurabilmeniz için Proje Teklif Çağrısı’nı incelemeniz ve uygunluk halinde başvurmanız bekleniyor. Projenin başvuru kılavuzunda tüm detayları bulmanız mümkün.

Genel Destek Programı

KOBİ olma yolunda ilk adımlarını atan ve proje hazırlamak konusunda zayıf kalabilecek KOBİ adaylarını teşvik etme amacıyla açılan program, aynı zamanda KOBİ’lerin ürettiği mal ya da hizmetlerin kalitesini arttırmayı amaçlıyor. Destek programı içerisinde yer alan başlıklar içerisinde; yurt içinde ve yurt dışında fuar desteği, tanıtım desteği, danışmanlık desteği, eğitim desteği, tasarım desteği, nitelikli eleman desteği ve belgelendirme desteği gibi farklı birçok başlık yer alıyor. Destek üst limitleri 20.000 TL ile 70.000 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Detaylar için Genel Destek Programı sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Kredi Faiz Desteği

Küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal destek sağlanmasını amaçlayan KOSGEB, bu destek ile KOBİ’lerin üretim ve pazarlama standartlarını arttırarak istihdam sağlamaları ve uluslararası alanda rol sahibi olmalarını hedefliyor. 2003 yılından bu yana sağlanan bu destek, 2008 itibariyle Türkiye’de faaliyette bulunan kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankaları ile yapılan protokoller aracılığıyla sürdürülüyor. KOBİ’lere özel olarak sunulan bu krediler, faiz/kar payı, komisyon vb. giderlerin program türüne göre kısmen ya da tamamen karşılanmasını hedefliyor. Faiz desteklerine göz atmak isterseniz detaylar burada sizi bekliyor.

İş Kurmak İsteyenlere KOBİ Destekleri

Benzer İçerikler