Kıyaslama (Benchmarking) Nedir?

Günümüzde hem taze hem de köklü birçok şirketin çalışma prensiplerini oluşturmak ve takip etmek için yararlandıkları kıyaslama (benchmarking) yöntemi; kişiler ya da işletmeler için örnek alınacak referans noktasının belirlemesi anlamına geliyor. Genellikle rekabet gücünü artırmak için kullanılan kıyaslama yöntemi, aynı zamanda yeni kurulan şirketler tarafından da sıklıkla tercih ediliyor. Temel amacı; şirket performansını, verimliliği, üretimi, karlılığı, kaliteyi artırmak olan bu yöntemin, taze şirketler özelinde nasıl kullanılabileceğini keşfetmeye hazır mısınız?

Neden Kıyaslama?

Yeni bir iş kurmadan önce projenizi hayata geçirmeyi planladığınız pazara yönelik derinlemesine bir araştırma yapmanız gerekir. Aynı pazarda hizmet veren ya da ürün satan markaları inceleyerek ne tür çalışmalar yaptıklarını inceler, bu gözlemler aracılığıyla eksik ya da yanlış olan noktalara değinir ve kendi alanınızı yaratmayı hedeflersiniz. Bu anlamda benchmarking yani kıyaslama yöntemi, müşterinin sizi neden tercih etmesi gerektiğini belirlemenize yardımcı olur. Benchmarking yapabilmeniz için de bu karşılaştırma işlemini yapmak istediğiniz şirketlerle bilgi paylaşımı ortaklığına girmeniz gerekir.

Her bir şirket, bünyesinde farklı işletme prensipleri barındırır. Bu nedenle her şirketin kendine has yönetim biçimi ve şirket kültürü vardır. Şirketlerin birbirlerinin yapısını şeffaf bir biçimde analiz etmesi ve incelemesi hem kendi çalışma yöntemlerindeki hatalı noktaları fark etmek hem de bir dış örneği inceleyerek yeni bir düşünme yapısı kazanmak anlamında katkıda bulunur. Karşılaştırma sonrası bilgi ve edinimler, genellikle korkulanın aksine ‘kopyalanma’ ya da ‘kullanılma’dan ziyade mevcut şirketler tarafından kendi yapılarına adapte edilmek üzere bir araya getirilir. Üstelik bu bilgi ve edinimler adapte edilmeden, sadece yapılan hatalar gözlemlenerek bir risk haritası da çıkartılabilir.

Nasıl Yapılır?

Kıyaslama uygulaması iki ya da daha fazla şirketin, işlem ve çalışma yöntemlerine yönelik bilgilerin paylaşılmasını önceden karşılıklı olarak kabul etmesiyle başlar. Şirketler sahip olduğu bilgiyi vermemekte özgür olmakla birlikte birbirlerini rakip olarak görmeme prensibine sahiptirler. Bu uygulama kapsamında bir şirket, kendisini pazarda yer alan ve başarılı kabul edilen bir diğer şirket ile karşılaştırır ya da ölçer. Burada amaç, şirketlerin karşılaştırılmasından çok;

Şirketin amaç ve hedeflerini gözden geçirmek, bu hedef ve amaçlara ulaşmak için en iyi  uygulamaları belirlemek, Bu hedef ve amaçları ne şekilde hayata geçirilebileceğini saptamak, Şirket kültürünü bir üst seviyeye taşımak ya da ihtiyaçlar doğrultusunda tamamen değiştirmek, Şirket içinde daha iyi uygulamaları ön plana çıkararak çalışanların motivasyonunu artırmak, Rekabet avantajını ve buna paralel olarak şirket performansını artırmaktır

Kıyaslama sürecinden başarılı bir sonuç alabilmek için gelişime açık olunmalı ve yeniyi, mevcut düzene adapte etme konusunda hevesli davranılmalıdır. Kıyaslama yapacağınız şirketin, mevcut şirkete en yakın özelliklerde olması ve sizin için doğru bir ölçüt olduğundan teknik olarak emin olunması da kıyaslama sürecinin size sağlayacağı katkının artmasına olanak sağlar.

Benchmarking Aşamaları ve Uygulama Yöntemleri

Planlama Aşaması

Bu aşamada hedef, şirketin eksiklerinin tespit ederek bu eksikleri iyileştirmeye yönelik ne tür adımların atılması gerektiğini araştırmaktır. Benchmarking sürecinin en detaylı ve planlı olunması gereken aşamalarından biridir.

Şirket Seçimi

Bu aşamada, kıyaslama işleminin yapılacağı şirket seçimi yapılır. Bu şirketin seçiminde en önemli kriter ise kurumun iyi derecede işliyor oluşu ve karşılaştırma yapılacak şirkete benzerliğidir. Sonraki adımda söz konusu kurumla iletişime geçilir ve iş birliği yapılır.

Analiz

Belirlenen şirket ile anlaşılan şeffaflık doğrultusunda bilgiler paylaşılır. Edinilen bilgiler incelendikten sonra benchmarking analizleri yapılır ve raporlar hazırlanır. Raporların tamamlanmasının ardından, raporda ortaya çıkan eksik ya da hatalı noktaların çözümüne yönelik öneriler sunulur.

Uygulama

Kıyaslama sürecinin en önemli adımıdır. Bu adımda başarılı olmak için yalnızca yöneticilerin değil tüm çalışanların katılımı gerekmektedir. Bunun yanı sıra kıyaslamanın doğru olması ve çıkan sonuçların da o şirket için uygulanabilir olması gerekir. Bu noktada zamanlama oldukça önemlidir. Kaynak ve bilginin doğru kullanımına rağmen yanlış zamanlama oluşursa tüm çalışma başarısızlıkla sonuçlanabilir.

Kıyaslama (Benchmarking) Nedir?

Benzer İçerikler