KOBİ’ler “Yeşil” Pazarlamayı Tanıyor Mu?

Pazarlama literatürüne 80’li yıllarda giriş yapan “yeşil pazarlama”; geri dönüştürülebilen ve korunabilen ürünler üretmek amacıyla yola çıkan pazarlamacıların, üretim ve hatta mümkünse tüketimin her safhasında “sürdürülebilirlik” ilkesini benimsedikleri bir pazarlama yöntemi olarak tanımlanıyor. Yeşil pazarlamayı zaman içerisinde bu denli popüler hale getiren etkenlerin başında, doğal kaynakların tükenme noktasına gelmesi, hızlı iklim değişiklikleri ve doğal afetler olarak gösteriliyor. Günümüzde de oldukça popüler hale gelen “yeşil” yaşam, bu anlayışın yalnızca üretim değil; tüketim kısmında da canlı kalmasını hedefliyor. Benzinli araçların yasaklanmaya başlaması ve hibrit araçların giderek çoğalması gibi önemli gelişmelerin yanı sıra, şirketlerin tasarruf amaçlı attığı birçok adım da bu durumu destekliyor. Peki, tüm işletmeler bu akıma dahil olabilir mi? Sizin işletmeniz nasıl daha yeşil hale gelebilir? Tüm bu soruların cevabını keşfetmeye hazırsanız sizi aşağıya alalım.

Yeşil Pazarlama Evreleri

Yeşil pazarlamanın ilk evresi “yeşil hedefleme”dir. Bu evrede, çevreci tüketicileri hedefleyen ürünler tasarlanır ya da mevcut ürünler bu tüketicilerin satın alacağı şekilde yeniden dizayn edilir. Yani bu evrede formül “yeşil ürün+yeşil paketleme” olarak ele alınabilir. İkinci evrede ise sıra yeşil stratejilere gelir. Bu evre, çevreci stratejiler etrafında gerçekleşir. Yani üreteceğiniz tüm ürünlerin her aşamada doğal kaynakları mümkün olduğunca sınırlı kullanması ve tüketildiği süreç boyunca doğaya herhangi bir zarar vermemesi amaçlanır. Bir sonraki evrede ise sıra, markaların geliştirdiği yeşil stratejiler kapsamında üretim süreçlerini ve ürünlerini gözden geçirerek, bu stratejilere uymayan uygulama ve ürünleri rafa kaldırmasına gelir. Bu kapsamda çevreci unsurlara, fırsat eşitliği ve asgari ücret politikaları da dahil edilir. Böylece doğaya önem verdiği kadar iş gücüne de önem veren ve onları da aynı şekilde besleyen bir işletme mantığı benimsenmiş olur.

İşletmelerin Yeşil Pazarlamayı Kullanma Nedenleri

Yeşil pazarlamanın günümüzde oldukça popüler olduğunu belirtmiştik. Büyük sosyal sorumluluk projeleri, organik ürünler, dönüştürülebilir paketlemeler ve niceleri… Artık sürdürülebilir projeler üretmeyen markalar neredeyse eski moda görülmeye başladı bile. Peki, gelmiş geçmiş en büyük markalardan en küçük girişimlere dek, bir marka neden yeşil pazarlamayı kullanmayı tercih eder?

Bu durumun ilk ve en net sebeplerinden biri, yeşil pazarlamanın neredeyse tüm markalar üzerinde bir baskı unsuru haline gelmesi. Bu durumu, bir trend olarak algılamanın yanı sıra, yeşil pazarlamaya dahil olmayan markaların güvenirliliklerini yitirme riskine karşı aldıkları güçlü bir önlem olarak da değerlendirebiliriz.

Yeşil pazarlama sürdürülebilirliği merkezine aldığından, şirketler bazında kaynakların etkili kullanılması ya da büyük oranda geri kazanılması yönünde pozitif etkilere sahiptir.

Daha önce de belirttiğimiz gibi yeşil pazarlamanın bir parçası olmak, markalar için tüketici özelinde artı puan yaratır. Bu trendin yalnızca markalar arasında değil; tüketiciler arasında da yükselişte olması, yeşil markaları tüketiciler için bir adım öne taşıyor ve marka imajını tazeliyor.

Yeşil pazarlama şirketlere aynı zamanda merkezi ve yerel yönetimlerin çevre konusundaki politikalarına uyma ve yasalar karşısında güvence altında olma noktasında da destek sağlıyor. Yani şirketler yeşilin izinden giderek birçok uygulamaya da sorunsuzca dahil olabiliyor ve hatta konuyla ilgili devlet fonları ya da teşviklerden yararlanabiliyorlar.

Yeşil Pazarlamada 4 S

Tatmin (Satisfaction): Tüketicilerinizin istek ve tatminlerini kapsar.

Sürdürülebilirlik (Sustainability): Marka ürününün enerji ve kaynaklarının devamlılığının sağlanmasını esas alır.

Sosyal Kabul (Social Acceptibility): Hem ürünün hem de işletmecilerin doğaya zarar vermediği konusunda kabul görmesidir.

Güvenlik (Safety): Ürünün tüketicilerin ya da çalışanların sağlığını riske atmaması anlamına gelir.

Bu 4 S etrafında şekillenen yeşil pazarlama, köklü markalar kadar yeni girişimciler için de büyük önem taşıyor. Halihazırda mevcut bir işletmeniz yoksa ya da henüz yolun başında fikir aşamasında iseniz, yeşil girişimciliğin zengin dünyasına adım atabilir ve fikirlerinizi bu doğrultuda şekillendirebilirsiniz. Eğer mevcut bir işletmeye sahipseniz, yazışmalarınızı ve işlemlerinizi internet üzerinden halletmek, evden çalışmak ya da toplantılar için ortak çalışma alanlarını tercih etmek gibi minik adımlarla bu yeşil dünyaya katkıda bulunabilirsiniz. Unutmayın; sattığınız hizmet ya da ürün direkt olarak bu yeşil dünya ile birinci elden ilişkili olmasa da, iş hayatınızın herhangi bir bölümünde bu yeşil dünyaya katkıda bulunmanız mümkün. Tabii siz istedikçe!

KOBİ’ler “Yeşil” Pazarlamayı Tanıyor Mu?

Benzer İçerikler