Kobi’ler İçin Filo Kiralama Neden Daha Avantajlı?

Günümüzün vizyon sahibi KOBİ’leri, otomobil satın almaktansa araç kiralama sektörüne yönelerek filo kiralama ile işletmesinin seyahat problemine pratik ve hesaplı bir çözüm getiriyor. Neden onları vizyon sahibi olarak tanımlıyoruz? Geleceğin nasıl şekillendiğini öngörerek girişimleri için doğru kaynak planlamaları yapmaları ve ekonomik trendlerin takipçileri olmaları şüphesiz bu tanımı onlar için mükemmel kılıyor. Bu konu hakkındaki araştırmalar da savımızı kanıtlar nitelikte:

Kobi’ler Filo Kiralama Sektörüne Yönelerek Ekonomiyi Canlandırıyor

Her yıl tüm otomobil sektörü hakkında bilgiler sunan TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu’nun 2016 yılı verilerine göre operasyonel kiralama sektörünün aktif büyüklüğü 19,9 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Bu rakam 2014 yılında 13,7 milyar TL, 2015 yılının ilk çeyreğinde ise 15,1 milyar TL miktarında idi.  Araç kiralama sektörünün ekonomiye katkı rakamları ise rapora göre şu şekilde:

2015 yılında yaklaşık 4 milyar TL vergi ödeyen kiralama sektörü, 2016 yılının ilk yarısında da yaklaşık 2 milyar 240 milyon TL ödeyerek ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlamış bulunmakta.

TOKKDER genel koordinatörü Tolga Özgül’ün görüşleri de vizyon sahibi KOBİ’lerin geleceğin belirleyicisi olacağı öngörüsünü destekliyor:

“Operasyonel kiralama, her ölçekte işletme ve birey için kaynakları etkin kullanma ve verimlilik adına birçok avantaj sunuyor. Çokuluslu ve büyük yerel işletmeler bu avantajları uzun zaman önce keşfetti ve araç filolarını operasyonel kiralama yöntemiyle oluşturmaya başladılar. Günümüzde orta ve küçük ölçekli işletmeler ile bireyler de operasyonel kiralama yönteminin sağladığı kolaylıkların farkındalar. Verimlilik adına sunduğu avantajların daha geniş kesimler tarafından zaman içinde anlaşılmasıyla operasyonel kiralama ülkemizde daha da yaygınlaşacaktır.”

Peki, Tolga Özgül’ün bahsettiği avantajlar neler olabilir? Araştırmalarımıza göre bireysel kiralama ya da filo kiralama yöntemiyle ulaşım giderlerini minimuma indiren KOBİ’lerin sahip oldukları avantajlar şunlar:

1- Kaynak Yönetimi

Otomobil kiralama, özellikle uzun dönem araç kiralama; KOBİ’ler için sermaye kullanımı konusunda büyük verimlilik sağlıyor. KOBİ’ler araç satın almaya ayıracakları bütçeyi girişimlerine aktararak projelerinin altyapılarını çok daha sağlam temellere oturtabiliyorlar.

2- Otomotiv Sektöründeki Yeniliklere Anında Geçiş Süreci

Sahip olunan araçları üst modellere yükseltmek hem ekonomi hem de zaman konusunda verimliliği düşürüyor. Araçların elden çıkarımına harcanan zaman ve yeni alınacak modelin yarattığı ekstra masraflar bir şirket için yıpratıcı bir dezavantaja dönüşüyor. Filo kiralama sektörü tüm bu sorunları ortadan kaldırıyor, KOBİ’lerin işlerine daha fazla odaklanmalarına olanak sağlıyor.

3- Vergi Avantajı

Satın alınan araç vergi yüküyle beraber geliyor. Kasko, trafik sigortası ve motorlu taşıtlar vergisi gibi ödemeler KOBİ’ler için yıl içinde gittikçe büyüyen bir gider listesi oluşturuyor; oto kiralama sektörü tüm bu masrafları üstlenerek KOBİ’lerin iş dünyasında önemli bir ekonomik avantaja sahip olmasını sağlıyor.

4- Araç Bakım Masraflarından Kurtulmak

Araç veya filo sahibi olan KOBİ’ler, yıllık gider dosyalarına araç bakım masraflarını da ekliyor. Yıl içinde olası arızalar bu masrafları iyice şişirebiliyor; filo kiralama sektörü girişimcileri tüm bu masraflardan kurtarıyor.

5- Yatırım Faktörü Olarak Çok Daha Karlı Olması

Geleneksel anlayışa göre araç sahibi olmak bir şirketin yatırım faktörlerinden olarak görülüyor fakat günümüzde bu durum ne kadar geçerli?

Otomotiv sektörü de diğer tüm üretim alanları gibi nitelikten çok niceliğe yönelirken artık otomobiller bir yatırım faktörü olmaktan çok uzaklar. Satın alınan araçlar her geçen gün biraz değersizleşiyor ve geleceğe yönelik öngörüleri incelediğimiz zaman da otomotiv satış sektörünün tahtını araç kiralama sektörüne bırakacağı fikrine rahatlıkla ulaşabiliyoruz.

Filo kiralama sektörü, tüm bu avantajlarıyla beraber girişimini güvenli temellere oturtarak gelecekte onu büyütmek isteyen her KOBİ’nin tercihi olacak gibi görünüyor.

Kobi’ler İçin Filo Kiralama Neden Daha Avantajlı?

Benzer İçerikler