İnsanın sorunlarla baş edebilme kapasitesi, onu diğer canlılardan ayırmaktadır. İlk insanın var olduğu günden bu yana medeniyetimiz hiç durmadan sorunlarla karşılaşmış ve çözümler üretmiştir. İnsan soğuktan korunabilmek için