Pazarlama stratejilerinin ve e-ticareti en kilit noktası, oluşturulan ürün ya da hizmetlerin fiyatlandırılmasıdır. Şayet daha önce sunulmamış bir ürün ya da hizmet sunmak niyetindeyseniz, hem kendi oluşturacağınız payı belirl