Her dil gibi gelişen ve değişen bir dil olan Türkçe de, 1960’lara kadar girişimci yerine müteşebbis kullanılıyordu. Neden ve nasıl girişimci kelimesi kullanılmaya başlandı? Bilinmiyor. Günümüzün en büyük müteşebbisleri ise ge