Fiat Tarihçesi Fiat, 1800'lerin sonunda kuruldu - büyük inisiyatiflerin, yaratıcı ruhun ve yeni fikirlerin coşkusuyla dolu bir dönem - ve hızla dünyanın önde gelen endüstriyel gruplarından biri haline geldi.