Uzun yola çıkarken hem kendiniz hem de aracınız için birçok önlem alıyorsunuz. Bu önlemlerin büyük bir kısmı potansiyel kazaları önlemek,bir diğer kısmı ise uzun yol boyunca dikkatinizi dağıtacak kimi fiziksel ya da ruhsal et