Birçok şirket, ulaşım ihtiyacını karşılamak için araç kiralama yoluna gidilmesini masraflı ve karmaşık bulur. Özellikle küçük işletmeler, serbest meslek sahipleri ve girişimciler, ulaşıma yönelik masraflarını kısmak adına, fi