Günümüzde hem taze hem de köklü birçok şirketin çalışma prensiplerini oluşturmak ve takip etmek için yararlandıkları kıyaslama (benchmarking) yöntemi; kişiler ya da işletmeler için örnek alınacak referans noktasının belirleme