Dijital çağın tüm yetkinliklerini gündelik hayatımızda dahi bir an bile duraksamadan, kolayca kabul edebiliyoruz. Ancak konu iş hayatımız olunca teknolojinin “nimetleri” yararlanmak şöyle dursun, kimi zaman aklımızın ucuna da