Esneklik ve uyum kabiliyetlerini en iyi şekilde değerlendirerek, her dönemde rekabet avantajı sağlayabilen ekonominin temel yapı taşları olan KOBİ’ler; karsızlıklarının, doğrudan maliyetleriyle doğru orantılı olduğunu çoğunlu