Peugeot Yenilikciğin Öncüsü,200 yıllık bir oluşum hikayesi Peugeot 1734 yılında doğan Jean Pierre Peugeot tarafından temelleri atılmıştır. Endüstriyel yöneliminin ilk öncülerindendir. İlk başlarda Jean Pierre Peugeot,