Çevrenin korunması ve yaşam standartlarının yükselebilmesi için son yıllarda tüm dünya, “yeşil” trendi etrafında birleşiyor. Hükümetler, şirketler ve bireyler tarafından çevreyi korumak adına alınan önlemler, ülkemizde de kar